Vložení základního kapitálu

Počínaje rokem 2014 již není povinností složit základní kapitál ve výši 200 tisíc korun, nýbrž postačí pouze 1 koruna. To je však pouze teoretická báze, obecně se doporučuje vkládat takovou sumu, která souvisí se skutečnými předpokládanými potřebami společnosti. Vždy záleží na dohodě společníků a také je žádoucí vkládat takové prostředky, které jsou pro usnadnění převodů podílů bezezbytku dělitelné počtem společníků.
zasedací místnost.jpg

Několik možností volby sídla společnosti

Ideální stav věci je mít sídlo ve svých vlastních prostorách. Takové případy jsou však spíše výjimečné a častěji je sídlem objekt pronajatý. Tehdy jsou pro založení s.r.o. požadovány souhlasy majitelů (spolumajitelů) nemovitostí. Třetím případem jsou virtuální sídla, která nabízí některé tzv. ready-made společnosti http://www.zalozenifirmyonline.cz/zalozeni-firmy/. V současné době není třeba již předkládat výpis z katastru nemovitostí, neboť si jej úředníci správy obchodního rejstříku zajistí sami. Podmínkou jsou pouze výše uvedené souhlasy majitelů objektů opatřené úředně ověřenými podpisy.
žluté hodinky.jpg

Trestní rejstřík

Současná podoba zákona §46 ZOK nařizuje trestní bezúhonnost osoby, která by se měla stát statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným. Zákon 89/2012 Sb. rovněž definuje podmínku právní způsobilosti osoby ve funkci jednatele společnosti. Výpis z rejstříku trestů tedy musí být bez záznamu a opatřit jej lze dnes už poměrně snadno a rychle prostřednictvím CzechPointu (Česká pošta). Podmínka trestní bezúhonnosti však neplatí pro společníky s.r.o.

Název společnosti

Ten nesmí spotřebitele klamat a musí být jednoznačný a nezaměnitelný. Jeho součástí je vždy známý dovětek „společnost s ručením omezeným“, či jen jako zkratka „s.r.o.“. Vhodné modely názvů společností lze bezplatně otestovat na webu justice.

EET

Od března 2018 se do povinnosti provozování elektronické evidence tržeb měli zařadit ve 3. vlně další podnikatelské subjekty, např. výroba potravin, pneuservis, autoservis, právník, lékař, účetní, podnikání v zemědělství atd. Prozatím byl termín (rozhodnutím Ústavního soudu ČR) odsunut na neurčito, každopádně je třeba s tímto počítat do budoucna. EET je povinná zatím pro první dvě vlny.

Odpovědný zástupce

Podmínka určit odpovědného zástupce s patřičnou praxí a vzděláním stanoví živnostenský zákon u řemeslných živností a koncesí, které nejsou tzv. volné.

Další změny

Těmi jsou např. některé upřesňující druhy odpovědností statutárního orgánu, možnost využít vytvoření neomezeného počtu společností a jejich tzv. řetězení, nebo zakládat a provádět změny na libovolném živnostenském úřadu.