Ze začátku života není nikdy u dítěte jasné, zda se mu bude veškeré činnosti (ať se to týká psaní, kreslení, jezení apod.) lépe provádět pravou nebo levou rukou. To, co byste nikdy neměli svému dítěti dělat, je násilně jej přeučovat z pravé ruky na levou a naopak. Mohlo by se to na dítěti projevit ve formě tiků, koktání apod.
levá ruka
To, jestli naše ratolest bude činnosti vykonávat pravou nebo levou, se nejčastěji dozvíme do tří let od narození. Některé děti používají spíše jednu ruku a některé naopak i obě. Může v tom hrát roli i dědičnost nebo napodobování rodičů či známých.

Zajímavé je a možná jste si toho také někdy i všimli, že děti mají tendenci při jídle používat ruku pravou, ale při hraní ruku levou. Pokud máte doma malé dítko, zkuste se na to zaměřit.
Je velmi důležité, aby ještě předtím, než dítě přijde do školního věku, bylo určeno, která ruka bude právě ta dominantní.